RECYKLINGŚmieci i odpady tworzyw sztucznych mogą stać się ponownie użytecznym produktem rynkowym.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "VIK" działa na terenie Śląska i zajmuje się zagospodarowaniem i unieszkodliwianiem wszelkich odpadów.

Działalność produkcyjna polega na odzysku i recyklingu odpadów technologicznych, przemysłowych i opakowaniowych z tworzyw sztucznych: PCV, PET, PP, PE, PS oraz innych tworzyw sztucznych i folii, które w dalszej kolejności są przetwarzane do powtórnego wykorzystania dla producentów wyrobów gotowych. Zbieramy tworzywa sztuczne, papier i tekturę jak również opakowania szklane.

W zależności od rodzaju surowca oraz stopnia zanieczyszczenia proces technologiczny przebiega kilkufazowo: surowiec poddawany jest segregacji i obróbce (sortowanie, rozdzielanie, czyszczenie, neutralizacja z zabrudzeń i inne) z oddzieleniem frakcji domieszek nie podlegających dalszej obróbce.

Następnie przebiega proces mielenia do odpowiedniej frakcji i w postaci przemiału jest proponowany producentom wyrobów gotowych.

Posiadamy uregulowany stan formalno-prawny w zakresie prowadzonej działalności tzn. uzgodnienia i zaświadczenia na zbieranie, przetwarzanie, odzysk i recykling odpadów.

Konkurencyjność usług wynika z tego, iż są one każdorazowo negocjowane i jest to uzależnione od wielu czynników min.: stanu uciążliwości przetwarzanego surowca, kosztów transportu oraz przewidywanych zysków ze sprzedaży.

Mając na uwadze ochronę środowiska naturalnego ziemi, które "dzierżawimy od swoich dzieci" - zwróćmy im otaczającą przyrodę w lepszym stanie niż ją otrzymaliśmy zapraszając do owocnej współpracy na rzecz przyszłych pokoleń.